De Ooldies

Roermond

Ooldies 2020

Dat kan...
Het dient echter aanbeveling even na te denken voordat u tot toetreding beslist.
Om die reden hanteert Roeiteam De Ooldies een kennismakingsperiode:
tijdens het vaarseizoen, (vanaf de eerste zondag in april)
kunnen aspirant-leden vrijblijvend een drietal vaarten meemaken.
Pas daarna wordt in onderling overleg een beslissing genomen.

Er zijn nog andere hindernissen:
De contributie bedraagt €15,00 per maand
Het uniform dient voor een belangrijk deel op eigen kosten te worden aangeschaft.
En u moet rekening houden met de kosten van
het jaarlijkse zeilweekend 'Ooldies On Tour'.

  
 Opkomst sloepenrol bij Heere aan de Maas

Agenda

Geen evenementen
Alleen voor leden
close