De Ooldies

Roermond

Ook op het water gelden er natuurlijk regels en wetten
hieronder een aantal berkeersborden die je tijdens het varen tegen kunt komen
Ga met de muis over een bord voor de juiste betekenis

 

In, uit- of doorvaren verboden.  Verboden buiten de aangegeven begrenzing te varen.
Verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren) aan de kant waar het bord staat. Verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren) binnen de in meters aangegeven breedte, gerekend vanaf het bord.
Verboden voor kleine schepen Verplichting vóór het bord stil te houden onder bepaalde omstandigheden.
Verboden te ankeren. Uitluisteren marifoon verplicht.
Verboden te meren. Toestemming om ligplaats te nemen (ankeren en meren) aan de kant waar het bord staat.
Verboden te keren. Toestemming om ligplaats te nemen (ankeren en meren) met schepen langszijde van elkaar. Het cijfer geeft het maximum aantal weer.
 Verboden hinderlijke waterbeweging te veroorzaken.  Einde van een beperking of een verbod / gebod geldend voor één richting.

 

Agenda

Geen evenementen
Alleen voor leden
close